I'm not just a donkey - I'm a terrorist one

Sunday, 27 February 2011

عاف خلاقو لحالو

وجهة نظرك غير وجهة نظري
شيلي نظرك عن نظري
كرمال الله

إتركي لوحدو هيداك

صافن
ما إلو خلاقك
ما إلو خلاقي


ما صدّق ترك الدني

وعاف خلاقو لحالو

No comments: